Formularz Zgłoszenia

Twój lot został odwołany?
Możesz być uprawniony do otrzymania odszkodowania w wysokości od €250 do €600.
Wysokość rekompensaty zależna jest od długości trasy twojego lotu.
Odszkodowanie nie przysługuje pasażerom, których lot został odwołany wskutek przyczyn niezależnych od linii lotniczych lub gdy przewoźnik poinformował o zmianach w harmonogramie lotów co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Odszkodowanie za odwołany lot przysługuje pasażerom niezależnie od tego czy przewoźnik zwrócił podróżującym koszt niewykorzystanego biletu, zaoferował alternatywny lot, zakwaterowanie, posiłki bądź napoje.
Jeżeli przewoźnik nie otoczył Cię należną opieką, będziemy ubiegać się w Twoim imieniu również o zwrot poniesionych kosztów.
Krok 1: Szczegóły lotu
 
Linie Lotnicze
Numer Lotu
Lotnisko Wylotu
Lotnisko Przylotu
Planowany Czas Odlotu
Planowany Czas Przylotu
Typ Lotu
Numer Rezerwacji
Ilość Pasażerów
E-mail
Telefon
Captcha

Page 2

Text...

Page 3

Text...

Odwołany Lot - Prawa Pasażera

Podstawowe prawa pasażerów lotniczych w związku z odwołaniem lotu gwarantuje Rozporządzenie (WE) 261/2004. W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do: - zwrotu kosztów biletu, - zaoferowania połączenia alternatywnego, - posiłku, napojów oraz możliwość przeprowadzenia dwóch rozmów telefonicznych, nadania dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych, jeżeli czas oczekiwania na inne połączenie lotnicze to usprawiedliwia, - jeżeli alternatywny lot nastąpi co najmniej dzień po planowanym starcie odwołanego lotu, pasażerowie mają prawo do bezpłatnego zakwaterowania w hotelu i darmowego transportu między lotniskiem a hotelem. Ponadto, pasażerowie są uprawnieni do odszkodowania w wysokości od 125 EUR do 600 EUR (w zależności od długości trasy lotu), jeżeli zaoferowano im alternatywny lot, którego czas przylotu różni się znacząco od czasu przylotu lotu odwołanego, a o odwołaniu lotu zostali poinformowani zbyt późno.

Ile kosztuje złożenie roszczenia do linii lotniczych za pośrednictwem Sky Legal?

Złożenie roszczenia przez Sky Legal jest całkowicie bezpłatne. W momencie wypłaty świadczeń przez przewoźnika lotniczego pobieramy prowizję w wysokości 33% wartości odzyskanego odszkodowania licząc od całej wartości uzyskanych przez Klienta, w dowolnej formie, świadczeń, bez względu na to czy konieczne było podjęcie działań administracyjno-prawnych. Nasza konkurencja w takich sytuacjach liczy pomiędzy 35-50%.